Technik obsługi turystycznej to kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach.
Kształcimy kadrę, która potrafi profesjonalnie zaplanować i zorganizować wypoczynek turystom polskim oraz obcokrajowcom.

Celem kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Organizowania działalności turystycznej,
  • Organizowania imprez i usług turystycznych (planowanie, budowanie programów imprez turystycznych),
  • Obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych,
  • Rozliczania imprez i usług turystycznych.

Możliwości zatrudnienia absolwentów

Technicy obsługi turystycznej zatrudniani są w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych), mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako agenci turystyczni.

Rosnące zainteresowanie turystów zagranicznych Polską jako miejscem ciekawym i różnorodnym kulturowo, a zarazem krajem świadczącym coraz wyższy standard usług turystycznych wpływa na wzrost zatrudnienia w sektorze turystycznym w naszym kraju.

Technik obsługi turystycznej