Na kierunku technik turystyki wiejskiej słuchacze zostaną przygotowani do prowadzenia działalności turystycznej na wsi. W naszej placówce słuchacz nabędzie umiejętności niezbędnych do sporządzenia dokumentacji związanej z działalnością turystyczną oraz zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i marketingu.

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

  • organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich,
  • planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
  • planowania i organizowania działalności agroturystycznej,
  • obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

  • domach wczasowych,
  • ośrodkach wypoczynkowych,
  • gospodarstwach agroturystycznych,
  • pensjonatachPonadto może  prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług agroturystycznych.
Technik turystyki wiejskiej