Technik technologii żywności zajmuje się wytwarzaniem produktów spożywczych, organizuje procesy produkcyjne z wykorzystaniem technologii stosowanej w przetwórstwie spożywczym. Jego główne zadania i wykonywane czynności: ocenia jakość surowców, dba o ciągłość i jakość produkcji, organizuje i nadzoruje sprawność urządzeń produkcji i dba o ich właściwą eksploatację, sporządza harmonogramy produkcji, dba o niezbędne do produkcji zaopatrzenie, prowadzi dokumentację rozliczeniowo-technologiczną, opracowuje i wdraża nowe technologie, uczestniczy w badaniach nowych technologii.

Po zdobyciu tytułu technika będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności, przedsiębiorstwach zajmujących się handlem artykułami spożywczymi i dystrybucją żywności, jak również być zatrudniony przy produkcji artykułów spożywczych, przy obsłudze urządzeń produkcyjnych oraz przy organizacji produkcji i jej kontroli.

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci kontynuować naukę na studiach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów technologii żywności akademii rolniczych lub kierunkach pokrewnych.

Technik technologii żywności, kursy zawodowe łódź