Wykonuje i nadzoruje prace w jednostkach organizacyjnych państwowej straży pożarnej, prowadzących akcje ratownicze w czasie walki z pożarami oraz likwidację miejscowych zagrożeń
Zadania zawodowe:

 • wykonywanie funkcji organizacyjnych, kontrolnych i dowodzenia w jednostkach ratowniczo-gaśniczych państwowej straży pożarnej
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów ppoż. w obiektach, podczas procesów technologicznych, na obszarach wiejskich, miejskich oraz leśnych, a także rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń
 • dowodzenie jednostkami taktycznymi państwowej straży pożarnej na szczeblu plutonu i kompanii
 • nadzorowanie przestrzegania przez załogę bezpiecznych warunków pracy
 • wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzenienia się pożaru
 • posługiwanie się dokumentacją zagrożonych obiektów, przepisami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa ppoż. oraz funkcjonowania jednostek ratowniczo-gaśniczych
 • analizowanie sprawności działania automatycznych zabezpieczeń ppoż., alarmowych oraz wykrywających inne lokalne zagrożenie
 • prowadzenie szkoleń i ćwiczeń dla załóg z zakresu wykorzystania technicznego wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych w różnorodnych warunkach eksploatacyjnych
 • organizowanie i prowadzenie zawodów pożarniczych oraz ćwiczeń na obiektach a także sprawdzianów gotowości bojowej straży pożarnych i współdziałania z innymi służbami ratowniczymi
 • sprawdzanie stanu technicznego i nadzorowanie konserwacji wyposażenia technicznego jednostek ratowniczo-gaśniczych
 • posługiwanie się komputerem i wykorzystywanie odpowiednich programów podczas pracy
technik pożarnictwa łódź, technik łódź