Technik ochrony fizycznej osób i mienia, jak sama nazwa wskazuje,  zajmuje się przede wszystkim ochroną osób i ich mienia. Podejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej powierzonych mu osób. Wykonuje czynności zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. Pracownik ochrony to zawód nowy. Jego historia obejmuje najwyżej 20-30 lat. W Polsce branża ochroniarska rozpoczęła się po transformacji ustrojowej i wciąż systematycznie się rozwija. Niewiele osób w społeczeństwie ma świadomość, że ochrona nie polega tylko na zapewnianiu ochrony fizycznej, ale  także na umiejętności jej planowania, znajomości procedur administracyjnych oraz raczej na zapobieganiu zagrożeniom niż na ich bezpośredniej likwidacji.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia może być zatrudniony we wszystkich instytucjach w których niezbędna jest ochrona, dlatego w ostatnim czasie, jest tak bardzo popularny i poszukiwanym zawodem w naszym kraju. Pracownikiem ochrony może być osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach handlowych, w miejscach użyteczności publicznej, w trakcie imprez masowych lub konwojująca pieniądze czy towary. Może nim być również osoba zajmująca się planowaniem i realizacją systemu ochrony dla firm i instytucji w wielu aspektach ochrony osób i mienia.

Możliwości podjęcia pracy dla technika ochrony fizycznej osób i mienia:

  • agencje ochrony na stanowisku kierowniczym
  • przedsiębiorstwa, które prowadzą szkolenia dla przyszłych pracowników ochrony osób i mienia
  • dowolne przedsiębiorstwo – jako pracownik ochrony
  • w policji lub służbach specjalnych
  • po uzyskaniu koncesji może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia
Technik ochrony fizycznej osób i mienia.