Umiejętności nabywane przez posiadacza zawodu  Technika  Obsługi Turystycznej

 • przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne;
 • udziela informacji turystycznej;
 • obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych;
 • obsługuje konferencje, kongresy;
 • prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów;
 • realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych;
 • prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki.

Możliwości pracy absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego technika obsługi turystycznej:

 • biura podróży
 • agencje turystyczne
 • hotele, restauracje, agroturystyka
 • domy wczasowe
 • punkty informacji turystycznej
 • urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki
 • biura organizatorów kongresów i konferencji
 • lotniska
  – własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych
Technik obsługi turystycznej