Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego technik handlowiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów sprzedaży;
 • sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej;
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
 • organizowania i prowadzenia działalności handlowej
 • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w zawodzie technik handlowiec, znajdzie pracę na następujących stanowiskach:

 • Merchandiser
 • Referent/asystent ds. zaopatrzenia
 • Referent/asystent ds. sprzedaży
 • Referent/asystent ds. obsługi klienta
 • Kierownik działu handlowego
 • Zastępca kierownika działu handlowego
 • Specjalista ds. obsługi klienta
 • Specjalista ds. sprzedaży
 • Specjalista ds. zaopatrzenia
technik handlowiec