Technik BHP jest przygotowany do:

  • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
  • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
  • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
  • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technicy BHP mogą podjąć pracę w zakładach pracy na stanowisku inspektora bhp zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.

technik bhp łódź