kwalifikacyjne kursy zawodowe łódź

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia, jak sama nazwa wskazuje,  zajmuje się przede wszystkim ochroną osób i ich mienia. Podejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej powierzonych mu osób. Wykonuje czynności zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. Pracownik ochrony to zawód nowy. Jego historia obejmuje najwyżej 20-30 lat. W [...]
O kursie

Technik handlowiec

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego technik handlowiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów sprzedaży; sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej; wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży; prowadzenia działań reklamowych i marketingowych; organizowania i prowadzenia działalności handlowej zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa. Posiadacz dyplomu potwierdzającego [...]
O kursie

Technik rachunkowości

Technik rachunkowości jest idealnym kierunkiem dla osób dokładnych i skrupulatnych, którym niestraszne są wszelkiego rodzaju rozliczenia, analizy oraz sprawozdania finansowe. Przyszły technik  kształcony jest zarówno w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczania danin publicznych, jak i rozliczania wynagrodzeń, zgłaszania pracowników do ZUS oraz rozliczania należnych składek. Podczas zajęć Słuchacze przygotowywani są do prowadzenia istotnej w zawodzie [...]
O kursie

Technik obsługi turystycznej

Umiejętności nabywane przez posiadacza zawodu  Technika  Obsługi Turystycznej przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługuje konferencje, kongresy; prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów; realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych; prowadzi działania marketingowe na rzecz [...]
O kursie

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zawód  technika żywienia i usług gastronomicznych to nowy zawód, który powstał z zawodów kucharza, technika żywienia i gospodarstwa domowego  technika organizacji usług gastronomicznych. Obecnie zawód ten pozwoli fachowo i merytorycznie przygotować słuchaczy do wykonywania prac zarówno w kuchni na stanowisku kucharza, doradcy żywieniowego potrafiącego zaplanować, opracować i wdrożyć dietę oraz kelnera obsługującego właściwie i rzetelnie [...]
O kursie

Technik organizacji reklamy

Technik organizacji reklamy może być zatrudniony w pełno profilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji, środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych, studiów produkcyjnych. W zależności od miejsca pracy zadaniami technika organizacji reklamy są: pozyskiwanie [...]
O kursie

Technik logistyk

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta. Wskazane miejsce i czas, który został określony przez klienta to priorytety w [...]
O kursie

Technik ekonomista

Technik ekonomista, bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy w którym pracuje. We wszystkich dziedzinach życia, mniej lub więcej związanych z gospodarką i usługami, pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych. Każda instytucja, musi [...]
O kursie