S.C. „Kariatydy” jest firmą edukacyjną działającą na rynku od 2011 roku.

Wykształcenie techniczne jest coraz bardziej pożądane i cenione na rynku pracy. Wielu pracodawców poszukuje specjalistów w wąskich specjalizacjach i o konkretnych kwalifikacjach zawodowych.

W związku z potrzebą dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy proponujemy różne obszary kształcenia.

Nabór na kursy trwa przez cały rok. Uruchomienie kursu uzależnione jest od ilości chętnych.

Tytuł technika możesz uzyskać poprzez uczestnictwo w zajęciach studium policealnego lub KKZ (kwalifikacyjne kursy zawodowe).

Słuchacze studium otrzymują tytuł technika. Słuchacze KKZ po uzyskaniu kwalifikacji zawodowej mogą otrzymać tytuł technika po przedstawieniu uzyskania wykształcenia średniego??

W naszej placówce można być słuchaczem studium i uczestnikiem kwalifikacyjnych kursów zawodowych jednocześnie, dzięki czemu zaoszczędzicie czas.

Oferujemy również możliwość podwyższenia swojego poziomu wykształcenia. Jeśli masz ukończoną jedynie szkołę podstawową (8 klas) lub skończone gimnazjum możesz uzyskać kompetencje zawodowe lub tytuł technika uzupełniając wykształcenie do średniego. Możesz to zrobić równocześnie z uzyskiwaniem kompetencji w naszej szkole zapisując się równolegle do liceum ogólnokształcącego w tym samym czasie, możesz uzyskać wykształcenie średnie i tytuł technika a nawet maturę.

Kariatyda – podpora architektoniczna w formie postaci kobiecej, dźwigającej na głowie (podtrzymującej) element architektoniczny budowli: belkowanie, gzyms, balkon lub nadwieszoną kondygnację budynku, spełniająca funkcję kolumny.

Charakterystyczna jest zwłaszcza dla porządku jońskiego. Nazwa pochodzi od greckiego karyatides czyli „dziewczyny ze wsi Karyai”, czyli kobiety sprzedane w niewolę po zburzeniu sprzyjającej Persom wsi Karyai. Były one zmuszane do ciężkiej pracy. Najbardziej znanym przykładem kariatyd są rzeźby z Erechtejonu, przybytku kultu dwóch bogów: Ateny i Posejdona. Wznosił się on na północnym krańcu ateńskiego Akropolu.

Odmianą kariatydy jest kanefora – podpora w kształcie kobiety niosącej na głowie kosz z kwiatami lub owocami. Męskim odpowiednikiem jest atlant (inaczej atlas).

W architekturze nowożytnej, opierającej się na wzorcach antycznych zostały zastosowane w sali Kariatyd w Luwrze. Legenda głosiła, że kobiety sprzeciwiając się Bogom za karę zostały zamienione w kolumny towarzyszące podporze budowli. Od tej chwili kobiety stały się kolumnami (posągami kobiecymi) które do dziś stoją na warcie i pilnują wejścia do Świątyń Bogów Greckich.

kariatydy logo