S.C Kariatydy

al. Piłsudskiego 135,

92-318 Łódź

Email: technik@tytul-technik.pl
Telefon: 42 230 99 57

  1. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy: 40 1020 3408 0000 4102 0383 1500
  2. Technik usług kosmetycznych: 82 1020 3408 000 4502 0383 1518
  3. Opiekun osoby starszej: 87 1020 3408 0000 4602 0383 1476
  4. Technik turystyki wiejskiej „VOYAGER”: 02 1020 3408 0000 4302 0282 6584