Studium policealne

Opiekun Osoby Starszej

OPIEKUN MEDYCZNY, OPIEKUN OSOBY STARSZEJ Postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Obserwuje się również bardzo niskie zainteresowanie kształceniem w zawodzie pielęgniarka, których jest z każdym rokiem mniej. Skutkuje to ogromną potrzebą kształcenia w zawodzie opiekun medyczny. To zawód należący do branży medycznej, w której [...]
O kursie

Technik Usług Turystycznych

Technik obsługi turystycznej to kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach. Kształcimy kadrę, która potrafi profesjonalnie zaplanować i zorganizować wypoczynek turystom polskim oraz obcokrajowcom. Celem kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych: Organizowania działalności turystycznej, Organizowania imprez i [...]
O kursie

Technik BHP

Technik BHP jest przygotowany do: oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy, rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy, współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych, organizowania i prowadzenia [...]
O kursie

Technik Usług Kosmetycznych

Absolwenci kierunku wykonują zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udzielają porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. Zawód Kosmetyczki daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi, które wśród najlepszych absolwentek tego właśnie kierunku poszukują kadry. Od 1990 roku rynek kosmetyczny jest jednym z najbardziej dynamicznych w Polsce i na [...]
O kursie